Psycho Educatie

Per sessie á 1 uur

Chat of Fysiek


Opvoedcoaching

Per sessie á 45 minuten

Chat

Coaching of Behandelingstraject

Per sessie á 1,5 uur


Psycho Educatie

Per sessie á 1 uur

Chat ~ Fysiek

Opvoedcoaching

Per sessie á 45 minuten

Chat

Coaching of Behandelingstraject

Per sessie á 1,5 uur


Reiki op afstand

Per sessie á 15 minuten

Reiki Tafelbehandeling

Losse behandeling á 1 uur

Reiki & Coaching

5 sessies á 1-1,5 uur

Reiki op Afstand

3x Kennismaking

2 maanden geldig

Reiki Tafelbehandeling

3x Kennismaking

2 maanden geldig

Reiki 5x Strippenkaart

Behandeling op Afstand of Fysiek

6 maanden geldig

BEtaling

De betalingen kunnen contant of per overboeking worden gedaan, direct na de behandeling.
Reiki behandelingen op afstand, Reiki strippenkaarten en de Reiki & Coaching dienen vooraf betaald te worden.

Wanneer een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, dan dient men het volledige bedrag te betalen.

Vergoedingen

Voor hulpverlening bij InMens is geen verwijzing nodig. Tevens is er geen wachtlijst.

Voor eventuele vergoedingen kunt u informeren bij uw eigen gemeente. PGB kan een optie zijn.

Praktijk InMens Weert heeft vooralsnog geen contracten afgesloten met gemeenten of verzekeraars.