Coaching- of Behandelingstraject

Psycho Educatie
Wanneer een kind een diagnose krijgt is het soms lastig te begrijpen wat dit inhoud. InMens kan het kind en de rest van het gezin psycho educatie bieden. Dit betekent dat er uitleg gegeven wordt over de diagnose, wat deze inhoud maar ook wat dit voor het kind en het gezin betekent. Psycho educatie bij InMens is gericht op autismespectrumstoornissen, adhd, prikkelverwerkingsstoornis of ontwikkelingsachterstand. InMens heeft verschillende materialen en methodieken voorhanden, zodat de psycho educatie goed aansluit op de leeftijd, het niveau en de behoefte de klant. Tijdens de intake zullen wij met u bespreken welke gegevens eventueel nodig zijn om de psycho educatie goed vorm te kunnen geven.


Sociale Vaardigheidstraining
Sommige kinderen hebben moeite met het sociale aspect. InMens kan het kind helpen hierin sterker te worden en te groeien. Middels verschillende methodieken en hulpmiddelen kan er gewerkt worden aan assertiviteit, omgaan met teleurstellingen, contacten leggen en onderhouden en meer. De inzet van materialen sluiten aan op de leeftijd, het niveau en de behoefte van het kind.


Emotie Regulatie
Kinderen moeten nog leren hoe zij om kunnen gaan met emoties. In de snelheid van de huidige maatschappij is het soms heel moeilijk stil te staan bij deze emoties. Wanneer een kind moeite heeft zijn emoties op een juiste wijze te uiten, dan kan InMens hier ondersteuning bij bieden. Aan de hand van de intake zal gekeken worden wat er specifiek nodig is.

Wanneer een kind moeite heeft zijn emoties op een juiste wijze te uiten, dan vraagt dit vaak ook veel van ouders. Wanneer een kind aangemeld wordt voor emotie regulatie, dan worden ook ouders meegenomen in het proces. Een kind kan dit namelijk niet alleen en het is ook van belang voor ouders dat zij leren hoe zij kunnen reageren en wat ze een kind aan kunnen bieden.


Rouw & Verlies
Elk kind krijgt er ooit mee te maken. Een verlieservaring en het daarbij horende rouwproces. Of het nu gaat om een scheiding van ouders, het overlijden van het konijn, een knuffel die niet meer te redden is, het verhuizen van een vriendje/vriendinnetje of het overlijden van een dierbare. Kinderen gaan vaak anders om met rouw en verlies dan volwassenen. Het ene moment is er immens verdriet en het volgende moment is het alsof er niets gebeurd is. Dit is normaal. Pas wanneer kinderen langere tijd, ander gedrag laten zien dan we gewend zijn, dan kan het zijn dat het rouwproces niet goed op gang is gekomen. InMens kan met inzet van verschillende methodieken het kind helpen woorden te geven aan de verlieservaring, waardoor ze in staat zijn het verlies te verwerken en het een plek te geven.

Wanneer er vragen zijn omtrent de rouw en verliesverwerking bij kinderen, dan kan InMens ouders meenemen in het proces wat ze kinderen kunnen bieden ter ondersteuning. Wanneer ouders voor zichzelf vragen hebben wat betreft rouw en verlies, dan kan InMens met hen individueel het pad bewandelen.


Volledig coachings- of behandelingstraject
Het coachingstraject is gericht op kinderen. Wanneer op bovenstaande zaken meer nodig lijkt te zijn dan enkele sessies, dan kan een kind ook een langer traject volgen binnen InMens. Aan de hand van de intake en vragenlijst kunnen we al een inschatting maken.

Wanneer je als ouder problemen ervaart in de opvoeding, dan kan InMens samen op pad om te onderzoeken waar deze problemen vandaan komen. Soms zijn het simpele vragen met simpele oplossingen. Soms zijn het vragen waarbij je als ouder zelf de diepte in moet. Wanneer er persoonlijke vragen spelen dan kan er een individueel traject opgestart worden. Het is echter ook mogelijk dat beide ouders naar de praktijk komen. Wanneer er complexe vragen spelen, dan zullen wij altijd adviseren het traject samen te doorlopen. Het oudertraject is een behandelingstraject gericht op patronen en gedragsverandering en loopt minimaal 6 maanden.